0 EUR

Publications

Choose language:

Hide block
Huysse-Gaytandjieva, A. & Bontcheva, I.

Why do we fail to adapt to a different culture? A development of a therapeutic approach

Christian Henrichs

Psychodynamic Positive Psychotherapy Emphasizes the Impact of Culture in the Time of Globalization

Maksim Goncharov

Operationalisation of Countertransference in Positive Psychotherapy

Georg Franzen

Positive Psychotherapie und rezeptive Kunsttherapie

Ali Eryilmaz (2018)

Self-Perceptions of Young Males who were Offenders and Non-offenders: Positive and Pathological Self-Images

Ali Eryilmaz (2018)

Comparison of Offender and Non-offender Young Men to Setting Goals for Life and Attributing Meaning to Life

Ali Eryılmaz (2017)

Pozitif Psikoterapiler

Ali Eryılmaz (2014)

Meaning of life-setting life goals: comparison of substance abusers and non-abusers

Ali Eryilmaz (2012)

Pozitif Psikoterapi Baðlamýnda Yaþam Amaçlarý Belirleme Ölçeðinin Üniversite Öðrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Ýncelenmesi

Ali Eryilmaz (2011)

Budget development class guidance program for adolescencent with respect to positive psychotherapy and comprehensive guidance

Ali Eryilmaz

Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Bütçe Yönetme Konusunda Sınıf Rehberliği Programı

Ali Eryilmaz (2011)

Yetiþkin Öznel Ýyi Oluþu ile Pozitif Psikoterapi Baðlamýnda Birincil ve Ýkincil Yetenekler Arasýndaki Ýliþkilerin Ýncelenmesi

Ali Eryilmaz (2010)

Using of Positive Psychotheraphy Narratives at School

Ali Eryilmaz (2012)

Pozitif psikoterapi bağlamında geliştirilen ergenler için amaçları genişletme grup rehberliği programının etkililiğinin incelenmesi

Ali Eryilmaz (2010)

Yeniden Gözden Geçirme: Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Amaçları Genişletme Programı

Emir Tufan Çaykuş, Eryılmaz Ali

Beliren Yetişkinlerin Pozitif Psikoterapi Yapıları İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

<< >>