Tugba S. (2015): Pozitif psikoterapi: Geli§imi, temel ilke ve yontemleri ve Turk kulturune uygulanabilirligi Positive Psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture. The Journal of Happiness & Well-Being, 2015, 3 (2), 182-203. Turkish language

Özet. Bu çalışmada, kültürel faktörlere duyarlı ve pozitif yönelimli çağdaş yaklaşımlardan biri olan Pozitif
Psikoterapi, Türk yazın alanına tanıtılmış ve Pozitif Psikoterapinin Türk kültürüne uygulanabilirliği
tartışılmıştır. Çalışmada sırasıyla Pozitif Psikoterapinin gelişimine; Pozitif Psikoterapinin genel özelliklerine
ve prensiplerine; Türk kültürünün genel özelliklerine ve Pozitif Psikoterapinin Türk kültürüne
uygulanabilirliği konularına değinilmiştir. Pozitif Psikoterapi içinde diğer terapi kuramlarını barındırmakla
birlikte kendine özgü prensip ve müdahale yöntemleri olan kaynak-yönelimli, çatışma-çözüm temelli ve
kültüre duyarlı bir terapi yaklaşımıdır. Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı
vardır. Özgün kullanımında (positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder. Bunun
yanında, Pozitif Psikoterapinin özü beş adımlı bir süreçtir: 1. Gözlem/uzaklaşma evresi, 2. Envanter evresi, 3.
Durumsal cesaretlendirme evresi, 4. Sözelleştirme evresi, 5. Hedefleri genişletme evresi. Beş aşamalı model
terapiyi şekillendirme için yardımcı olan bir rehberdir. Aynı zamanda bu beş basamağın kendi kendine
yardım amacıyla terapi sonlandırılmadan danışan tarafından da öğrenilmesi hedeflenmektedir. Türkiye, farklı
bölgelerinde farklı yaşam tarzına ve kültürel yapılara sahip olan genel olarak da toplulukçu bir kültür olarak
bilinmektedir. Pozitif Psikoterapi, özellikle bütünleyici bir yaklaşım olması özelliğiyle birlikte kültürlerarası
ve kültüre duyarlı terapi vurgusu ile Türk kültürüne uygun olabilir. Ancak uygulanabilirliği ile dikkat
edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Çalışma öneriler ile bitirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pozitif psikoterapi, Türk kültürü, uygulanabilirlik

Abstract. In this study, Positive Psychotherapy, resource oriented and transcultural therapeutic approach, has been
introduced to Turkish literature and the applicability of it to Turkish culture has been discussed. The contents
of the study includes the introduction, the historical development, the basic principles and methods, and the
applicability of positive psychotherapy to Turkish culture. Positive psychotherapy is a humanistic,
psychodynamic, resource oriented, conflict-centered approach that is explicitly integrative and transcultural.
An important element of positive psychotherapy is the focus on the ‘positive’, which means ‘given and
‘actual’ in the original form of Latin word ‘positum’. Positive psychotherapy follows a five-step process with
clear psycho-educational features: 1. Observation, 2. Inventory, 3. Situational encouragement, 4.
Verbalization, 5. Broadening of the goals. This process gives structure to the therapy and also can be learned
by clients and applied in their own living situations so that they can use it for self-help when the process ends.
Turkey is known to be a collectivist culture which contains various cultural orientations, life styles, religious
background, and ethnic identity As a result it can be concluded that positive psychotherapy could be
applicable to Turkish culture especially because of its integrative approach and emphasis on cross-cultural
therapy. Nevertheless some concerns should be noted. The paper suggests potential directions.

Keywords: Positive psychotherapy, Turkish culture, applicability