0 EUR

Publications

Choose language:

Hide block
Pulished by WPA

World Psychiatry. Volume 21, No 2, June 2022

Eryılmaz, A. (2022)

Pozitif Psikoterapi Uygulama Kitabı

Kılıç, N., & Eryılmaz, A. (2019)

Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Ali Eryılmaz (2016)

Depresyon Tanısı Alan Ve Almayan Genç Yetişkin Erkeklerin Pozitif Psikoterapi Yapıları Açısından Karşılaştırılması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Published by WPA

World Psychiatry. Volume 20, No 3, October 2021

Ewa Dobiala & Peter Winkler

Positive psychotherapy’ according to Seligman and ‘Positive Psychotherapy’ according to Peseschkian: A Comparison

Published by IFP

IFP Newsletter. May 2021, 04.21

Messias, E., Peseschkian, H, Cagande, C. (editors)

Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology – Clinical Applications.

Nossrat Peseschkian

Positive Psychotherapy; Theory and Practice of a New Method – English, German, Turkish

Nossrat Peseschkian

Oriental Stories as Techniques in Positive Psychotherapy – English, German, Russian, Turkish

Nossrat Peseschkian

Positive Psychotherapy of Everyday Life

Nossrat Peseschkian

POSITIVE FAMILY THERAPY (Positive Psychotherapy) – English, German, Russian, Turkish

Nossrat Peseschkian

Psychosomatics and Positive Psychotherapy (Positive Psychotherapy in Psychosomatic Medicine) – English, German, Russian

Nossrat Peseschkian

In Search of Meaning

Nossrat Peseschkian

33 und eine Form der Partnerschaft

Nossrat Peseschkian

Auf der Suche nach Sinn – Psychotherapie der kleinen Schritte

>>