0 EUR

Publications type - Articles

Choose language:

Hide block
Published by EAP

International Journal of Psychotherapy. Volume 26. No. 2. July 2022

Pulished by WPA

World Psychiatry. Volume 21, No 2, June 2022

Kılıç, N., & Eryılmaz, A. (2019)

Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Ali Eryılmaz (2016)

Depresyon Tanısı Alan Ve Almayan Genç Yetişkin Erkeklerin Pozitif Psikoterapi Yapıları Açısından Karşılaştırılması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Published by WPA

World Psychiatry. Volume 20, No 3, October 2021

Ewa Dobiala & Peter Winkler

Positive psychotherapy’ according to Seligman and ‘Positive Psychotherapy’ according to Peseschkian: A Comparison

Published by IFP

IFP Newsletter. May 2021, 04.21

Messias, E., Peseschkian, H, Cagande, C. (editors)

Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology – Clinical Applications.

Peseschkian H., Remmers A.

Positive Psychotherapie

Ebru Sinici, Sinan Aydýn, Taner Öznur

Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozuklukta Pozitif Psikoterapi Etkili Olabilir Mi? Bir Olgu Sunumu.

Sinici E, Sari , Maden О.

Primary and Secondary Capacities in Post-Traunatic Stress Disorder (PTSD) Patients in terms of Positive Psychotherapy

Tuğba Sarı, Abant İzzet, Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Psikolojik

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Positive psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture

Tugba Sarı & Ali Eryılmaz (2020)

Positive Psychotherapy in PTSD and Post-traumatic Growth

Арно Реммерс

Применение позитивной психотерапии в педагогике. Образование и превентивные меры

Kılıç N, Eryılmaz A. (2019)

Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Hülya Kök-Eren & Ali Eryılmaz (2019)

Pozitif psikoterapinin birincil ve ikincil yetenekleri açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılması

>>