0 EUR

Publications

Choose language:

Hide block
Hülya Kök-Eren & Ali Eryılmaz (2019)

Pozitif psikoterapinin birincil ve ikincil yetenekleri açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılması

Keven-Akliman & Ali Eryılmaz (2017)

The Effectiveness of a Body Image Group Counselling Program on Adolescent Girls in High School

Abbas Jabbarian

Ängste und ihre positiven Botschaften: Im Kontext der Positiven Psychotherapie – Von der symbolischen Sprache des Unbewussten (Deutsch) Taschenbuch

Huysse-Gaytandjieva, A. & Bontcheva, I.

Why do we fail to adapt to a different culture? A development of a therapeutic approach

Christian Henrichs

Psychodynamic Positive Psychotherapy Emphasizes the Impact of Culture in the Time of Globalization

Maksim Goncharov

Operationalisation of Countertransference in Positive Psychotherapy

Georg Franzen

Positive Psychotherapie und rezeptive Kunsttherapie

Ali Eruilmaz (2020)

Meta Teori: Bir Gelisim ve Psikoterapi Kurami Olarak Pozitif Psikoterapi (Turkish) Paperback

Ali Eryilmaz (2018)

Self-Perceptions of Young Males who were Offenders and Non-offenders: Positive and Pathological Self-Images

Ali Eryilmaz (2018)

Comparison of Offender and Non-offender Young Men to Setting Goals for Life and Attributing Meaning to Life

Ali Eryılmaz (2017)

Pozitif Psikoterapiler

Ali Eryılmaz (2014)

Meaning of life-setting life goals: comparison of substance abusers and non-abusers

Ali Eryilmaz (2012)

Pozitif Psikoterapi Baðlamýnda Yaþam Amaçlarý Belirleme Ölçeðinin Üniversite Öðrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Ýncelenmesi

Ali Eryilmaz (2011)

Budget development class guidance program for adolescencent with respect to positive psychotherapy and comprehensive guidance

Ali Eryilmaz

Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Bütçe Yönetme Konusunda Sınıf Rehberliği Programı

Ali Eryilmaz (2011)

Yetiþkin Öznel Ýyi Oluþu ile Pozitif Psikoterapi Baðlamýnda Birincil ve Ýkincil Yetenekler Arasýndaki Ýliþkilerin Ýncelenmesi

<< >>