0 EUR

Publications

Publications

Choose language:

Hide block

Please choose what to display

There is a lot of literature on Positive Psychotherapy. Please choose the language and format.

Claudia Christ

Das emotionale „Gesicht“ chronischer Erkrankungen. Leitfaden für die biopsychosoziale Anamnese

Hamid Peseschkian, 1998

Позитивная психотерапия как транскультуральный подход в российской психотерапии: докторская диссертация

Hamid Peseschkian

Positive psychotherapy: Core principles

Kılıç, N., & Eryılmaz, A. (2019)

Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Ali Eryılmaz (2016)

Depresyon Tanısı Alan Ve Almayan Genç Yetişkin Erkeklerin Pozitif Psikoterapi Yapıları Açısından Karşılaştırılması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ewa Dobiala & Peter Winkler

Positive psychotherapy’ according to Seligman and ‘Positive Psychotherapy’ according to Peseschkian: A Comparison

Published by IFP

IFP Newsletter. May 2021, 04.21

Messias, E., Peseschkian, H, Cagande, C. (editors)

Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology – Clinical Applications.

Peseschkian H., Remmers A.

Positive Psychotherapie

Ebru Sinici, Sinan Aydýn, Taner Öznur

Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozuklukta Pozitif Psikoterapi Etkili Olabilir Mi? Bir Olgu Sunumu.

Sinici E, Sari , Maden О.

Primary and Secondary Capacities in Post-Traunatic Stress Disorder (PTSD) Patients in terms of Positive Psychotherapy

Tuğba Sarı, Abant İzzet, Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Psikolojik

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Positive psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture

Tugba Sarı & Ali Eryılmaz (2020)

Positive Psychotherapy in PTSD and Post-traumatic Growth

Арно Реммерс

Применение позитивной психотерапии в педагогике. Образование и превентивные меры

Kılıç N, Eryılmaz A. (2019)

Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Hülya Kök-Eren & Ali Eryılmaz (2019)

Pozitif psikoterapinin birincil ve ikincil yetenekleri açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılması

>>