12.90 EUR

Teksti shkollor i psikoterapisë pozitive psikodinamike, by Udo Boessmann and Arno Remmers

Teksti shkollor i psikoterapisë pozitive psikodinamike, by Udo Boessmann and Arno Remmers

Suggested Price: 12.90

E-book (in Albanian)

For payment by bank transfer contact the Head Office
Description

Libër me kopertinë të fortë i botuar përmes Amazon. Porosit këtu

 

Boessmann U, Remmers A (Red.) (2022). Teksti shkollor i psikoterapisë pozitive psikodinamike. Wiesbaden: WAPP Press

Redaktorët dhe autorët:

Udo Boessmann, Arno Remmers

Me kontribute shtesë nga:

Hamid Peseschkian, Sara Schneider, Thomas Gruyters, Helmut Röthke

Ky libër ka qenë një bestseller në psikoterapi në Gjermani për shumë vite, veçanërisht për psikoterapistët në trajnim. Që në fillim bëhet shumë e qartë se cili është thelbi i psikoterapisë psikodinamike. Ky kuptim është gjithashtu i rëndësishëm dhe i dobishëm për psikoterapistët humanistë. Lexuesi shpejt fiton një pasqyrë të koncepteve të ndryshme themelore psikoanalitike që janë ende të vlefshme sot dhe janë të bazuara shkencërisht. Procedura diagnostike, sqarimi i detyrës dhe përcaktimi i qëllimeve të terapisë, analiza e transferimit dhe kundërtransferimit, e mbrojtjes dhe e rezistencës si dhe formimi i saktë i hipotezave në lidhje me kuptimin e pavetëdijshëm dhe funksionin e simptomave psikologjike kryhen me një logjikë të brendshme të rreptë, për të cilën ndryshe njihen më mirë terapistët e sjelljes. Planifikimi i trajtimit është gjithashtu jashtëzakonisht praktik. Spektri i gjerë i metodave dhe teknikave terapeutike ilustrohet me raste studimore të qarta. Përvoja e miliona pacientëve kanë çuar në zhvillimin e koncepteve të përmbajtjes si dhe një kornizë organizative që jep shumë strukturë. Këto përvoja mund të jenë shumë të dobishme për kolegët e vendeve të tjera në punën e tyre. Libri është rishikuar plotësisht dhe është përshtatur për lexuesit ndërkombëtar. Prandaj, libri është veçanërisht i përshtatshëm për pjesëmarrësit e trajnimit psikologjik dhe mjekësor, por është gjithashtu një vepër referimi e domosdoshme për “duart e vjetra”.


Udo Boessmann

Dr. Mjekësor, specialist në mjekësinë psikoterapeutike dhe mjekësi të përgjithshme.

I autorizuar për trajnime të mëtejshme nga Shoqata Mjekësore Shtetërore Hessian si pjesë e Akademisë së Psikoterapisë Wiesbaden. Fushat e fokusit të tij janë: Bazat teorike të psikoterapisë psikodinamike, përdorimi diagnostik dhe terapeutik i marrëdhënies mjek-pacient me konsideratë të veçantë të transferimit, kundërtransferimit dhe rezistencës, mbikëqyrjes shumëmetodike. Ai është autor i librave të shumtë të botuar mbi praktikën e psikoterapisë dhe procesin e rishikimit nga kolegët, si dhe një program mësimi në internet dhe sigurimin e cilësisë për raportim.

Arno Remmers

Specialist i mjekësisë së përgjithshme, psikoterapist mjekësor, menaxher cilësie. Terapia grupore dhe terapia e fëmijëve dhe adoleshentëve.

Ligjërues, terapist trajnimi dhe mbikëqyrës në WIAP dhe akademi të tjera për psikoterapi në Gjermani.

WAPP Master Trainer, mësimdhënie ndërkombëtare dhe përvojë projekti në zhvillimin e trajnimeve psikoterapeutike (Bullgari, Rumani, Bolivi, Shqipëri, Gjermani, Kinë), trajnim WAPP për trajnerë, anëtar themelues i WAPP dhe WIAP.

Mbikëqyrës në klinikat për sëmundjet psikosomatike, psikiatrike dhe të varësisë si dhe në psikiatrinë sociale dhe mbështetjen e familjes.

Përkthyer nga gjuha gjermane:

Safete Zeka

Redaktuar në gjuhën shqipe:

Enver Çesko

ISBN 978-3-910225-03-9 (eBook)


Të drejtat e librit dhe përkthimit (Copyright)

© Botim origjinal gjerman: Udo Boessmann, Arno Remmers (Hrsg.):

Udhëzues praktik për terapinë udhëzuese bazuar në psikologjinë e thellësisë. Botimi i 3-të, 2020. Botuesit e Psikologëve Gjermanë, Berlin.

© Të gjitha të drejtat për përkthimet dhe botimet e Botimit Ndërkombëtar janë të rezervuara:

© Të gjitha të drejtat për përkthimet dhe botimet në anglisht, frëngjisht, bullgarisht, rumanisht dhe kinezisht nga Udo Boessmann dhe Arno Remmers

© Të gjitha të drejtat për gjuhët përveç gjermanishtes, anglishtes, frëngjishtes, bullgarishtes, rumanishtes dhe kineze të rezervuara nga World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP), Wiesbaden, Gjermani. www.positum.org

© WAPP Press 2022

Kjo vepër i nënshtrohet të drejtës së autorit. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara nga Botuesi, pavarësisht nëse bëhet fjalë për tërë ose një pjesë të materialit, veçanërisht të drejtat e përkthimit, ribotimit, ripërdorimit të ilustrimeve, recitimit, transmetimit, riprodhimit në mikrofilma ose në çdo mënyrë tjetër fizike, dhe transmetimit ose ruajtjes së informacionit. dhe rikthim, përshtatje elektronike, softuer kompjuterik, ose me metodologji të ngjashme ose të ndryshme, të njohura ose të zhvilluara në vijim.

Përdorimi i emrave të përgjithshëm përshkrues, emrave të regjistruar, markave tregtare, markave të shërbimit, etj. në këtë publikim nuk nënkupton, edhe në mungesë të një deklarate të veçantë, që emra të tillë janë të përjashtuar nga ligjet dhe rregulloret përkatëse mbrojtëse dhe për rrjedhojë janë të lirë për në përgjithësi. përdorni. Botuesi, autorët dhe redaktorët janë të sigurt për të supozuar se këshillat dhe informacioni në këtë libër besohet të jenë të vërteta dhe të sakta në datën e botimit. As botuesi, as autorët ose redaktorët nuk japin një garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me materialin e përfshirë këtu ose për ndonjë gabim ose lëshim që mund të jetë bërë. Botuesi mbetet neutral në lidhje me pretendimet juridiksionale në hartat e publikuara dhe përkatësitë institucionale. Ky WAPP Press botohet nga kompania e regjistruar World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Inc.

Adresa e kompanisë së regjistruar është: Luisenstrasse 28, 65185 Wiesbaden, Germany

Nëse jeni të interesuar për përkthime dhe botime, ju lutemi kontaktoni:

WAPP dhe botuesit e librit kanë rënë dakord të punojnë ngushtë së bashku dhe të koordinojnë përkthimet dhe botimet ndërkombëtare.