12.90 EUR

Podręcznik pozytywnej psychoterapii psychodynamicznej, by Udo Boessmann and Arno Remmers

Podręcznik pozytywnej psychoterapii psychodynamicznej, by Udo Boessmann and Arno Remmers

Suggested Price: 12.90

E-book (in Polish)

For payment by bank transfer contact the Head Office
Description

Książka w twardej oprawie wydana przez Amazon. Zamów tutaj

 

Boessmann U, Remmers A (red.) (2022). Podręcznik pozytywnej psychoterapii psychodynamicznej. Wiesbaden: WAPP Press.

Główni autorzy i redaktorzy:

Udo Boessmann, Arno Remmers

Dodatkowy wkład vіd:

Hamid Peseschkian, Sara Schneider, Thomas Gruyters, Helmut Röthke

 

Niniejsza książka jest w Niemczech od wielu lat bestsellerem w dziedzinie psychoterapii, zwłaszcza dla stażystów psychoterapii oraz terapeutów w procesie certyfikacji. Od pierwszych stron przedstawia ona jasno istotę psychoterapii psychodynamicznej. Jednak wiedza o pracy w przedstawionym tu podejściu może okazać się równie ważna i przydatna dla psychoterapeutów pracujących w nurcie humanistycznym. Czytelnik otrzymuje poręczny przegląd rozmaitych koncepcji psychoanalitycznych – aktualnych i naukowo dobrze udokumentowanych. Systematyczne i rygorystyczne przedstawienie takich zagadnień jak: diagnostyka, wyjaśnienie zadań terapeutycznych oraz określenie celu terapii, analiza przeniesienia i przeciwprzeniesienia, obrony czy oporu oraz techniki precyzyjnego formułowania hipotez dotyczących nieświadomego znaczenia i funkcji objawów zaburzeń psychicznych przypomina raczej pozycje bliskie terapeutom behawioralnym. Również planowanie leczenia przedstawiono w ujęciu ściśle praktycznym. Do ilustracji szerokiego wachlarza metod i technik terapeutycznych posłużono się analizą autentycznych przypadków.

Koszty psychoterapii psychodynamicznej pokrywają w Niemczech od 1967 roku kasy chorych. Zebrane przez lata doświadczenie milionów pacjentów pozwoliło na solidne, systematyczne opracowanie koncepcji terapeutycznych oraz ram przeprowadzania terapii. Niemieckie doświadczenia mogą więc okazać się nad wyraz przydatne w pracy koleżanek i kolegów z innych krajów.

Autorzy zdecydowali się na całkowite przeredagowanie książki, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby zagranicznych czytelników. Grupą docelową, dla której pozycja ta powinna być szczególnie wartościowa, są szkolacy się terapeuci i klinicyści, choć sięgają po nią w codziennej pracy również bardziej doświadczeni terapeuci.


Udo Boessmann, doktor nauk medycznych (Dr. n. med.)

Lekarz specjalista medycyny psychoterapeutycznej i medycyny ogólnej.

Upoważniony przez Krajowe Stowarzyszenie Medyczne Hesji do prowadzenia szkoleń w zakresie psychoterapii medycznej w Akademii Psychoterapii w Wiesbaden. Specjalista w obszarach: teoretycznych podstaw psychoterapii psychodynamicznej, wykorzystanie relacji lekarz-pacjent do celów terapeutycznych i diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia, przeciwprzeniesienia i oporu, superwizji integrującej różne nurty terapeutyczne. Autor licznych publikacji książkowych dotyczących praktyki psychoterapii i opiniowania przez biegłego. Twórca internetowego programu szkolenia i zapewnienia jakości w zakresie raportowania procesu.

Arno Remmers

Lekarz specjalista medycyny ogólnej, psychoterapeuta medyczny, superwizor kliniczny i menedżer jakości. Terapeuta grupowy oraz dzieci i młodzieży.

Wykładowca, terapeuta pedagogiczny, superwizor w Akademii Psychoterapii w Wiesbaden (WIAP) i innych akademiach psychoterapii w Niemczech.

Trener-mistrz federacji WAPP, wykładowca z międzynarodowym doświadczeniem w projektach zakładania instytutów szkolenia psychoterapeutów (Bułgaria, Rumunia, Bloiwia, Albania, Niemcy, Chiny), Trener WAPP dla trenerów, członek-założyciel WAPP i WIAP.

Superwizor w klinikach psychosomatycznych, psychiatrycznych i leczenia uzależnień oraz psychiatrii socjalnej i pomocy rodzinie.

Specjalizacja: praktyka kliniczna i teoretyczne podstawy psychoterapii pozytywnej, transkulturowej, psychodynamicznej i integracyjnej, psychosomatyki pozytywnej, pedagogiki pozytywnej, treningu umiejętności psychoterapeutycznych w leczeniu ambulatoryjnym, stacjonarnym i socjoterapii. Autor książek i międzynarodowych publikacji z zakresu pozytywnej transkulturowej i humanistycznej terapii psychodynamicznej, psychosomatyki, dydaktyki, podstaw terapii i praktyki leczenia.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Maciej Rokita, tłumacz przysięgły języka polskiego w Niemczech

Konsultacja naukowa tłumaczenia oraz korekta polskiej wersji: dr Karolina Zalewska‑Łunkiewicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia w Katowicach, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka PTP i EAP.

Redakcja w języku polskim: Roman Ciesielski, Ph.D., M.D, specialist in children and adolescent psychiatry and psychotherapy, psychotherapist and supervisor of Polish Psychiatric Association, psychotherapist, supervisor and trainer of PPT, President of Polish Association for Psychotherapy Development: romcie66@gmail.com

ISBN 978-3-910225-01-5 (eBook)


Prawa autorskie do książki i tłumaczenia (Copyright)

© Niemieckie wydanie oryginalne: Udo Boessmann, Arno Remmers (Hrsg.): Praktischer Leitfaden der tiefenpsychologisch fundierten Richtlinientherapie. 3. Auflage, 2020. Deutscher Psychologen Verlag, Berlin.

© Wszelkie prawa do tłumaczeń i publikacji edycji międzynarodowej są zastrzeżone:

© Wszelkie prawa do tłumaczeń i publikacji na język angielski, francuski, bułgarski, rumuński i chiński autorstwa Udo Boessmanna i Arno Remmersa

© Wszelkie prawa do języków z wyjątkiem niemieckiego, angielskiego, francuskiego, bułgarskiego, rumuńskiego i chińskiego zastrzeżone przez WAPP Press (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy), Wiesbaden, Germany. www.positum.org

© WAPP Press 2022

Ta praca podlega prawu autorskiemu. Wszelkie prawa są zastrzeżone przez Wydawcę, niezależnie od tego, czy chodzi o całość lub część materiału, w szczególności prawa do tłumaczenia, przedruku, ponownego wykorzystania ilustracji, recytacji, nadawania, reprodukcji na mikrofilmach lub w jakikolwiek inny sposób fizyczny oraz transmisji lub przechowywania informacji i odzyskiwanie, adaptacja elektroniczna, oprogramowanie komputerowe lub za pomocą podobnej lub niepodobnej metodologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości.

Użycie ogólnych nazw opisowych, nazw zarejestrowanych, znaków towarowych, znaków usługowych itp. w tej publikacji nie oznacza, nawet w przypadku braku konkretnego stwierdzenia, że takie nazwy są zwolnione z odpowiednich praw i przepisów ochronnych, a zatem są bezpłatne dla ogólnych posługiwać się. Ten nadruk WAPP Press jest publikowany przez zarejestrowaną firmę World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Inc.

Zarejestrowany adres firmy to: Luisenstrasse 28, 65185 Wiesbaden, Germany

W przypadku zainteresowania tłumaczeniem i publikacją prosimy zwracać się do World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Inc., Email: wapp@positum.org, Website: www.positum.org lub do wydawców: Udo Boessmann udo.boessmann@web.de i Arno Remmers remmers@positum.eu

WAPP i wydawca uzgodnili ścisłą współpracę i koordynację w zakresie międzynarodowych tłumaczeń i publikacji.