Boncheva I. (2013): Психологична психотерапия – том 1: Психотерапевтична компетентност [Psychological Psychotherapy. Psychotherapeutic competence]. Slavena, Varna. Bulgarian language

Access: https://www.book.store.bg/p100687/psihologichna-psihoterapia-tom-1-psihoterapevtichna-kompetentnost-ivanka-boncheva.html

“Интересът към психологичната психотерапия се възроди в съзряването на българското общество. Забързаното развитие в първите години на демокрацията ясно очерта необходимостта от психологическа подкрепа на хора, които имат не психична болест, а душевно страдание. В същото време се появи у нас възможността за квалифициране на специалисти по психотерапия. В страна разгърната обучение представители на основните утвърдени в световната практика психотерапевтични школи. Интерес към обучителните модули проявиха различни хуманни специалисти. Най-многобройни се оказа психолозите. Вероятно естеството на тяхното академично обучение ги прави по-лесно податливи в усвояването на ролята на психотерапевт.
Два социални потока – на психолозите със съзнание на психотерапевти и хората, приели необходимостта да си помагат с психотерапевтични методи, търсят своята съдържателна и структурна подредба. Практиката в някои водещи страни с развити психотерапевтични школи (напр. Германия, Австрия) наложи изработване на законова уредба. В България закон за психотерапията се подготвя. До появата му е важно обществото да намери съдържателните устои за психотерапевтичната практика у нас.

Настоящата книга има за цел да внесе яснота за работата на психолозите-психотерапевти в помощ на нуждаещите се и търсещи такава помощ. Тя е в същото време опит на един сертифициран психолог-психотерапевт да окаже помощ за самопомощ на обучаващите се свои колеги.”
Авторът