Eryılmaz, A. (2022). Pozitif Psikoterapi Uygulama Kitabı [Positive Psychotherapy Practice Book]. Nobel Yayın Evi: Ankara. 

Book is available here

Pozitif Psikoterapi, etkili psikoterapi yöntemlerinden biridir. Bu psikoterapi yaklaşımının, oldukça fazla uygulamaya olanak tanıyan kavramları bulunmaktadır. İşte bu kavramların uygulama süreçlerinde nasıl kullanılacağına yönelik bir uygulama kitabına ihtiyaç vardır. Literatürde bu konuda teorik kitapların olmasına karşın uygulama kitabının olmadığı görülmektedir. Öncelikle Pozitif Psikoterapi’ye dayalı uygulamalarda bulunan bireyler için sadece kuramsal değil aynı zamanda içerisinde uygulamaların da yer aldığı kitaplara ihtiyaç vardır. Sonuç olarak danışanlarına psikolojik destek sunan ruh sağlığı profesyonellerinin, psikoterapi uygulamalarını somutlaştıran araçlara duydukları ihtiyaçlardan yola çıkarak Pozitif Psikoterapi temelli bir uygulama kitabına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak adına kaleme alınan bu kitap; pek çok alanda ruh sağlığı hizmeti sunanlara (psikologlar, psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, psikiyatri hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanları vb.) faydalı olacak bir içeriğe sahiptir. Ayrıca kendi kendine yardım etmek isteyen herkes de bu kitaptan yararlanabilir. Kitabı okuyanların, kitaptan faydalanması umudu ve dileğiyle!

About the Book: Positive Psychotherapy is one of the effective psychotherapy methods. This psychotherapy approach has concepts that allow for a great deal of practice. There is a need for an application book on how to use these concepts in application processes. Although there are theoretical books on this subject in the literature, it is seen that there is no practical book. First of all, there is a need for individuals who practice based on Positive Psychotherapy, not only theoretical but also books that include applications. As a result, there was a need for a Positive Psychotherapy-based practice book, based on the needs of mental health professionals who provide psychological support to their clients for tools that embody psychotherapy practices. This book, which was written to meet this need; It has content that will be beneficial to those who provide mental health services in many fields (psychologists, psychiatrists, psychological counselors, psychiatric nurses and social workers, etc.). Anyone who wants to help themselves can also benefit from this book. I hope and wish that those who read the book will benefit from the book)