Peseschkian, Nossrat (2016): POSITIVE FAMILY THERAPY (Positive Psychotherapy) Author House UK. ISBN 978-1524662042. English language

Peseschkian, Nossrat (1997): Positive Familientherapie. Eine Behandlungsmethode der Zukunft. Fischer (Tb.), Frankfurt. ISBN 978-3596267613. German language

Носсрат Пезешкиан (1996). Позитивная Семейная Психотерапия. Пер. с англ., нем. – М.: Издательство Март, 1996. – 336 с. ISBN 5-85494-001-9 Russian language

Peseschkian, Nossrat (2008): Pozitif Aile Terapisi. Osak. ISBN 9789758261970. Turkish language

The book, “Positive Family Therapy – Positive Psychotherapy Manual for Therapists and Families”, focuses on the given capacity of the family as a whole to deal with conflicts within the family and the afflictions of its members through group discussions. Revised edition: International Academy for Positive and Transcultural Psychotherapy – Peseschkian Foundation, Wiesbaden, Germany

В книге известного немецкого врача-психотерапевта представлена авторская концепция семейных конфликтов, психических и психосоматических заболеваний и их лечения с учётом транскультурального в контекста. Н. Пезешкиан предлагает ориентировать психотерапию на позитивные аспекты ситуаций и состояний, открывая тем самым, новые возможности в помощи самому себе. Для врачей, психологов, педагогов, воспитателей. Представляет интерес для родителей и молодоженов.

Pozitif Aile Terapisinin 6 Temel Görüşü. 1- Kendi Kendine Yardım: Pozitif Aile Terapisi, gerçek ve varolan anlamını taşıyan ‘positum’ kelimesinden gelir. Bir aile içindeki gerçek ve varolan tek şey hastalıklar ve çatışmalar değildir. P.A.T yaklaşımında kişi hasta rolünü bir kenara bırakıp, kendisi ve çevresi için terapist olur. 2- Evrensel Karakter: P.A.T hastalık durumunu bireyin basit bir özelliği olarak ele almaz. Hastalık, aynı zamanda kişinin aile ve toplum ilişkilerindeki niteliğin bir yansımasıdır. 3- Kültürlerarası Yaklaşım: Kültürlerarası düşünce P.A.T için ana prensiptir. Bu yaklaşım kişiyi hem birey hem de bir toplumun üyesi olarak değerlendirir. 4- İçeriğe Bakış: P.A.T, “İnsanların ortak yönleri ve ayrıldıkları noktaları nelerdir?” sorusuna cevap vermeye çalışır. Bu yanıtı verebilmek için terapi çatışma içeriklerinin dökümünü oluşturur. 5- Metateorik Yaklaşım: P.A.T içerikten yola çıktığı için çeşitli metod ve yaklaşımların birbirini tamamlayarak kullanılabileceği farklı bir kavram sunar. 6- Aile Bağlarının Göreceliği: P.A.T tedavi edici düşüncenin özel bir formudur. Aile merkez alındığı halde terapi kendini salt aile ile sınırlamaz. Daha çok aile fertlerini birey olarak değerlendirir ve sosyal faktörleri de tedaviye katar.