Boncheva I. (2010): I am good! The good and the bad aggression. Handbook for pupils in the
basic school. (Бончева Ив.: Аз съм добър! Добрата или лошата агресия, помагало за
ученици в начално училище), Варна, ЕНА, 2010, второ издание 2012. Bulgarian
Language

Access: http://unicat.nalis.bg/Record/LSU.000907959