Boncheva I. ed. (2013): 20 години позитивна психотерапия в България. Наука, обучение, практика [20 Years of Positive Psychotherapy in Bulgaria. Science, Training, Practice]. Slavena, Varna. Bulgarian language

Access: http://stenobooks.com/product/1775/20-godini-pozitivna-psihoterapia-v-balgaria.html

Дружеството по позитивна психотерапия в България (ДППБ) празнува своя 20-годишен юбилей. В този период от време младата за българския пациент психотерапевтична практика търсеше своите собствени научни и практически устои.

Както казва д-р Арно Реммерс (Висбаденска Академия за Позитивна и Транскугдгурална Психотерапия /Германия), това беше време, в което: „Този, който желае да превърне психотерапията в своя професия, иска най-напред да узнае кои психоте-рапевтични модалности са подходящи за неговите личностови качества и способности. Който се интересува от тази професия, желае не само да се изучи в един лечебен метод.

Той често търси отговори относно собственото си обкръжение, а понякога несъзнавано иска да открие помощ за справяне със собствени дълбинни теми. Така всеки избира пътя към подходящата за неговата личност терапевтична школа, но и пътя за развитието на собствената си личност.”

Сборникът „20 години позитивна психотерапия в България” отразява многоликата дейност на позитивните психотерапевта в България.