Манова, Милена [Manova Milena] (2011): Хиперактивното дете [The Hyperactive Child]. УИ “Св. Климент Охридски”. 116 с. ISBN: 978-954-07-3202-2 Bulgarian language

Access: http://stenobooks.com/product/1695/hiperaktivnoto-dete.html

Авторката описва проблема на децата с хиперактивност, като се опира на своята професионална дейност като психотерапевт и на чуждия опит. Излага общите правила в терапията и дава множество препоръки и конкретни насоки на учители и родители за работа с тези деца. Милена Манова е завършила висше образование в специалност “Психология” в Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1994 г. Сертифициран позитвен психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия – България. Дипломиран обучител по позитивна психотерапия. Управител на Института по позитивна психотерапия, София. Хоноруван преподавател в Софийския университет, специалност “Клинична психология”. Основната й работа е свързана с индивидуална и групова психотерапия, детска консултативна практика, терапевтични и обучителни групи по детска и позитивна психотерапия.