Dear members of the World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy,

The WAPP Board of Directors has formulated an important message concerning the current world political events. It is of particular interest and deals with finding our roles as therapists, consultants, and members of the healing profession.

Please read it here:

Message from the WAPP Board

Thank you for your manyfold engagement and initiatives!

Best regards,

WAPP Board of Directors and Head Office


Шановні члени Всесвітньої Асоціації Позитивної та Транскультуральної психотерапії

Рада директорів WAPP сформулювала важливе повідомлення щодо поточних світових політичних подій. Воно представляє особливий інтерес і присвячене пошуку наших ролей як терапевтів, консультантів та представників лікувальної професії.

Будь-ласка, ознайомтесь з ним тут:

Повідомлення від Ради директорів WAPP

Дякуємо за вашу багатогранну активність та ініціативи!

З найкращими побажаннями,
Рада директорів та головний офіс WAPP


Уважаемые члены Всемирной Ассоциации Позитивной и Транскультуральной Психотерапии!

Совет директоров WAPP сформулировал важное сообщение относительно текущих мировых политических событий. Оно представляет особый интерес и посвящена поиску наших ролей в качестве терапевтов, консультантов и представителей целительной профессии.

Пожалуйста, прочитайте это здесь:

Сообщение от Совета директоров WAPP

Спасибо за вашу многогранную активность и инициативы!

С наилучшими пожеланиями,
Совет директоров и головной офис WAPP