0 EUR

Publications language - Turkish

Choose language:

Hide block
Ali Eryilmaz (2011)

Yetiþkin Öznel Ýyi Oluþu ile Pozitif Psikoterapi Baðlamýnda Birincil ve Ýkincil Yetenekler Arasýndaki Ýliþkilerin Ýncelenmesi

Ali Eryilmaz (2012)

Pozitif psikoterapi bağlamında geliştirilen ergenler için amaçları genişletme grup rehberliği programının etkililiğinin incelenmesi

Ali Eryilmaz (2010)

Yeniden Gözden Geçirme: Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Amaçları Genişletme Programı

Emir Tufan Çaykuş, Eryılmaz Ali

Beliren Yetişkinlerin Pozitif Psikoterapi Yapıları İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

<<