0 EUR

Publications language - Turkish

Choose language:

Hide block
Udo Boessmann & Arno Remmers

TEXTBOOK on POSITIVE PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY [Polish, Albanian, Turkish]

Kılıç, N., & Eryılmaz, A. (2019)

Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Ali Eryılmaz (2016)

Depresyon Tanısı Alan Ve Almayan Genç Yetişkin Erkeklerin Pozitif Psikoterapi Yapıları Açısından Karşılaştırılması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Nossrat Peseschkian

Positive Psychotherapy; Theory and Practice of a New Method – English, German, Turkish

Nossrat Peseschkian

Oriental Stories as Techniques in Positive Psychotherapy – English, German, Russian, Turkish

Nossrat Peseschkian

Positive Psychotherapy of Everyday Life [English, German, Russian, Turkish]

Nossrat Peseschkian

POSITIVE FAMILY THERAPY (Positive Psychotherapy) – English, German, Russian, Turkish

Nossrat Peseschkian

If You Want Something You Never Had, Then Do Something You Never Did (English, German, Russian, Turkish)

Ebru Sinici, Sinan Aydýn, Taner Öznur

Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozuklukta Pozitif Psikoterapi Etkili Olabilir Mi? Bir Olgu Sunumu.

Tuğba Sarı, Abant İzzet, Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Psikolojik

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Positive psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture

Kılıç N, Eryılmaz A. (2019)

Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Hülya Kök-Eren & Ali Eryılmaz (2019)

Pozitif psikoterapinin birincil ve ikincil yetenekleri açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılması

Ali Eruilmaz (2020)

Meta Teori: Bir Gelisim ve Psikoterapi Kurami Olarak Pozitif Psikoterapi (Turkish) Paperback

Ali Eryılmaz (2017)

Pozitif Psikoterapiler

Ali Eryilmaz (2012)

Pozitif Psikoterapi Baðlamýnda Yaþam Amaçlarý Belirleme Ölçeðinin Üniversite Öðrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Ýncelenmesi

Ali Eryilmaz

Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Bütçe Yönetme Konusunda Sınıf Rehberliği Programı

>>