0 EUR

Publications language - Bulgarian

Choose language:

Hide block
Nadezda Mileva & Petya Terziivanova 

Българските народни приказки – ключ към емоциите на нашите деца [Bulgarian folk tales – a key to our children’s emotions]

Милена Манова

Хиперактивното дете [in Bulgarian]

Иванка Бончева

20 години позитивна психотерапия в България. Наука, обучение, практика

Иванка Бончева

Психологична психотерапия – том 1: Психотерапевтична компетентност

Иванка Бончева

Детската агресия. Градивна или деструктивна. В подкрепа на родители, учители, специалисти

Иванка Бончева

Агресия в начална училищна възраст. Стратегии за овладяване о преобразуване

Иванка Бончева

Аз съм добър! Добрата или лошата агресия, помагало за ученици в начално училище