For Ukrainian colleagues:

Dear colleagues!

Online registration for the All-Ukrainian Forum of specialists of Positive Psychotherapy after N. Peseschkian, which will be held on May 6-7, is open. We already have more than 30 speakers and 95+ specialists in positive psychotherapy with us. We invite you to join our professional transcultural circle!

The event is part of the program to celebrate the 90th anniversary of the founder of the Positive Psychotherapy method, Prof. N. Peseschkian.

The main concept of the forum is the exchange of experience between specialists practicing the method. The speakers’ presentations are not about theory, but about real cases of work. Each case will be followed by an opportunity for participants to join the discussion and share their own experiences.

Detailed program and conditions of participation are available on a special website

We, Ukrainian psychologists and psychotherapists, are now doing something that no one in the world has ever done in the history of modern psychotherapy. Joint professional meetings are an opportunity to support each other and collect our, albeit extremely difficult, but invaluable experience.

Sincerely yours
UIPP and UAPP teams


Шановні колеги!

Триває реєстрація на Всеукраїнський форум фахівців з позитивної психотерапії Н. Пезешкіана, який відбудеться 6-7 травня, онлайн. З нами вже понад 30 спікерів та 95+ фахівців з позитивної психотерапії. Запрошуємо вас доєднатися до нашого професійного транскультурального кола!

Захід відбувається в рамках програми святкування 90-річчя з народження засновника методу позитивної психотерапії проф.Н.Пезешкіана.

Головна концепція форуму – це обмін досвідом між фахівцями, що практикують у методі. Презентації спікерів – не про теорію, а про реальні кейси роботи. Після кожного кейсу – можливість учасників долучитися до обговорення і поділитися власним досвідом.

Детальна програма та умови участі на спеціальному сайті

Ми, українські психологи і психотерапевти, зараз робимо те, чого ніхто в світі ще не робив в історії сучасної психотерапії. Спільні професійні зустрічі – це можливість підтримати один одного і колекціонувати наш, хоча і вкрай складний, але безцінний досвід.

З повагою
команди УІПП та УАПП