China

Chengdu Center for Positive Transcultural Psychotherapy (CDPTPT)
Chengdu
Mrs. Guoying ZhangShenzhen Center for Positive Transcultural Psychotherapy (SZCPTPT)
Shenzhen
Mrs. Jie Deng

Members in China

敖天
Ao Tian – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

Gelya Bend – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Russian, English

Foto

蔡洁钒
Cai Jiefan — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

蔡瑛
Cai Ying – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Language: Chinese

Foto

蔡颖奇
Cai Yingqi — Changsha
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

Prof. Dr. Chen Fuguo
Languages: Chinese, English

陈美玲
Chen Meiling – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

陈莹莹
Chen Yingying — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

Theodore A. Cope – Dalian, Beijing

Certified Positive Psychotherapist

Languages: English, Chinese

Foto
Trainer

邓洁
Deng Jie – Shenzhen
Basic Course Trainer for Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

方娇
Fang Jiao — Shantou
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

冯菁
Feng Jing — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

高本雨
Gao Benyu – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese , English

Foto

高熔
Gao Rong – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

蒋蓉春
Jiang Rongchun – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

蓝燕平
Lan Yanping – Jiaozuo, Henan
Certified Positive Psychotherapist 
Languages: Chinese

Foto

李昂
Lee Leon – Beijing

Certified Positive Psychotherapist

Languages: Chinese, English
WeChat: leonlee1985

Foto

雷鸿秋
Lei Hongqiu – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

李济宏
Li Jihong – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

李晶
Li Jing – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

李吉颖
Li Jiying (Jeanne) – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

李宁
Li Ning — Shijiazhuang
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

李芊慧
Li Qianhui – Zhanjiang 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

梁绒香(梁言)
Liang Rongxiang — Baoji
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

林桂平
Lin Guiping — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

刘国兰
Liu Guolan – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

刘晓红
Liu Xiaohong — Guangzhou
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

刘晓亚
Liu Xiaoya (Cherry) – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

刘洋
Liu Yang – Tianjin
Certified Positive Psychotherapist
Languages: Chinese

Foto

罗辉
Luo Hui (Aileen) – Beijing
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

乔裕
Qiao Yu – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

秦研科
Qin Yanke — Henan
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

沈红
Shen Hong (Sceny) – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

沈娟
Shen Juan – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

孙常宁
Sun Changning (Emma) – Tianjin
Certified Positive Psychotherapist
Languages: Chinese

Foto

唐雪莲
Tang Xuelian — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

童丽娟
Tong Lijuan — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

王春勃
Wang Chunbo – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese , English,Japanese

Foto

王岚
Wang Lan Audrey – Beijing
Certified Positive Psychotherapist
Languages: Chinese, English

Foto

王平
Wang Ping — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

王月云
Wang Yueyun – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

吴承英
Wu Chengying (Jane) – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

肖珂
Xiao Ke – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

许馨月
Xu Xinyue – Beijing
Certified Positive Psychotherapist
Languages: Chinses

Foto

薛思敏
Xue Simin – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

严静
Yan Jing – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

杨吉梅
Yang Jimei — Guangzhou
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

尹丽丽
Yin Lili – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

英心星
Ying Xinxing — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

曾庆璋
Zeng Qingzhang — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

曾望
Zeng Wang — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

张春丽
Zhang Chunli — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

张郭莺
Zhang Guoying – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

仉靖
Zhang Jing — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

张军
Zhang Jun – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

张萌
Zhang Meng – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

张若天
Zhang Ruotian — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

张子滢
Zhang Ziying – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese , English

Foto

赵淼
Zhao Miao – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

赵宇芳
Zhao Yufang — Taiyuan
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese,English

Foto

郑 薇
Zheng Wei – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

钟玲
Zhong Ling — Guangzhou
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese,English

Foto

周德辉
Zhou Dehui – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

周红
Zhou Hong — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

周红梅
Zhou Hongmei — Guangdong
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages:Chinese

Foto

周娟君
Zhou Juanjun — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

周丽娟
Zhou Lijuan – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

周巧梅
Zhou Qiaomei — Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

周湧
Zhou Yong — Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

朱晋
Zhu Jin – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

朱利
Zhu Li – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto