China

Shenzhen Center for Positive Transcultural Psychotherapy (SZCPTPT)
Shenzhen
Mrs. Jie Deng

Members in China

Theodore A. Cope – Dalian, Beijing

Certified Positive Psychotherapist

Languages: English, Chinese

Foto
Trainer

邓洁
Jie Deng – Shenzhen
Basic Course Trainer for Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

高熔
Rong Gao – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

蓝燕平
Yanping Lan – Jiaozuo, Henan
Certified Positive Psychotherapist 
Languages: Chinese

Foto

Leon Lee – Beijing

Certified Positive Psychotherapist

Languages: Chinese, English
WeChat: leonlee1985

Foto

雷鸿秋
Hongqiu Lei – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

李吉颖
Jiying (Jeanne) Li – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

刘晓亚
Xiaoya (Cherry) Liu – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

乔裕
Yu Qiao – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

邱文静
Wenjing (Vivi) Qiu – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese, English

Foto

沈红
Hong (Sceny) Shen – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

沈娟
Juan Shen – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

Lan Audrey Wang – Beijing
Certified Positive Psychotherapist
Languages: Chinese, English

Foto

Yueyun Wang – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

吴承英
Chengying (Jane) Wu – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

肖珂
Ke Xiao – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

尹丽丽
Lili Yin – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

Wenpeng Yu – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

CUIXIAN (Annie) ZHANG – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

Guoying Zhang – Chengdu
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese, English

Foto

赵淼
Miao Zhao – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy
Languages: Chinese

Foto

Wei Zheng – Shenzhen
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto

周丽娟
Lijuan Zhou – Shenzhen 
Basic Consultant of Positive Psychotherapy 
Languages: Chinese

Foto